24 december 2009

Lidgelden 2010

Beste leden,

Traditioneel komen we in december met de vraag om de lidgelden te vernieuwen. Iedereen kreeg al een brief, maar langs deze weg doen we nogmaals een oproep om tijdig het lidgeld te storten...

Het lidgeld blijft hetzelfde als voorgaande jaren, hoewel heel wat kosten hoger liggen : extra competitieploegen, extra trainingen jeugd, extra uren in de zaal… Door enkele geslaagde activiteiten zoals onze wijnactie en het eetfestijn moeten we echter weinig sleutelen aan de lidgelden. We hopen dat deze activiteiten dan ook op jullie enthousiame kunnen blijven rekenen.

Nieuw !!! Onze 55+ werking : alle leden mogen gerust even op dinsdagmiddag (13u30 tot 15u) gaan kennismaken met een gemotiveerde groep 55-plussers die reeds enkele weken een pluimpje slaan. Enkelen wagen het zelfs al om zich op te stellen op maandag en donderdag tussen de competitiespelers. Iedereen is dus welkom op alle trainingsdagen.

Mogen wij vragen om de lidgelden uiterlijk te vernieuwen tegen 31 december. (Zoniet moeten we onnodig lidkaarten verzekeren en de extra kosten aan u presenteren).

Het lidgeld kan enkel betaald worden via storting op het rekeningnummer van Badmintonclub Wit-Wit : 780-5550802-87 met vermelding van naam + geboortedatum

Lidgeld Badmintonclub WIT-WIT 2010
55+ werking : 60 €
Student en jeugdspelers : 80 €
Volwassen : 100 €
Gezin : 200 €

Groeten van het bestuur.

Geen opmerkingen: