23 mei 2011

Subsidies "stad Ronse"

Beste Wit-Wit-ers,

We krijgen binnenkort weer de subsidies van de stad Ronse op onze rekening gestort. Ook dit jaar stijgt het bedrag weer. We hebben deze subsidies hoofdzakelijk te danken aan onze sterke jeugdwerking met ondermeer onze trainerscurcus die we georganiseerd hebben samen met BLOSO. Ook 4 nieuwe initiator trainers, Niels, Gregorio, Glenn en David zorgen ervoor dat de waarde van ons trainersbestand de hoogte in gaat. Tevens onze sterke deelname aan de jeugdselectie, een speler op topsportniveau, ploegen op nationaal niveau, onze G-werking, 55+ werking en de vele leden zorgden voor deze uitstraling.
Ja, Wit-Wit hoort bij de grootste clubs van Ronse.

We zijn dan ook trots op het bedrag die we krijgen (met dank aan de stad Ronse!) en menen dat onze inspanningen voor de jeugd beloond worden. We kunnen je verzekeren dat we de subsidies verder zullen gebruiken om de werking van de club op peil te houden. Samen met de wijnactie, de souper en het lidgeld hebben we deze middelen daarvoor absoluut nodig.

Het bestuur.

Geen opmerkingen: