31 januari 2013

Laatste oproep lidgeld 2013

Aan het einde van de maand januari doen we een laatste warme oproep aan (sommige) spelers om de betaling van hun lidgeld in orde te maken. Zoniet kunnen we niet anders dan je te schrappen van onze ledenlijst. Competitie spelen en trainen is dan niet langer mogelijk.

Nog even op een rijtje :
- Gezinstarief : 250 euro
- Volwassenen : 125 euro
- Student / jeugd : 100 euro
- Senioren : 80 euro

Te storten op BE93-0882-4986-9567 met vermelding van : naam + lidgeld 2013 + geboortedatum

Geen opmerkingen: